Att jobba med Maintmaster

Vi har under en längre period varit i samtal med Maintmaster för att se om de kan hjälpa oss med en av våra kunder. Idag kan jag meddela att vi skrivit ett avtal mellan varandra och allt verkar gå precis som vi hade hoppats på.

Maintmaster och deras CMMS system är i våra ögon en av dom bästa ute på marknaden och den kommer att göra under för vår kund.

Det har varit en långdragen process, inte pga av maintmaster, utan från vår sida.

Många saker skulle klaffa och många saker skulle dubbelkollas innan vi kunde slå på den stora trumman, men som jag skrev tidigare så är allt på sin plats och alla part är överens om att detta blir ett riktigt bra samarbete.